sitemap.xml เว็บไซต์ คือ แผนที่นำทาง หรือ แผนผังเว็บไซต์ เพื่อมีไว้ให้กับ Google Bot ที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราไปทำ Index ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนหนึ่งของ การทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ เพราะจะช่วยให้ Google Bot สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลได้ง่ายและมีความแม่นยำมากขึ้น ตัวอย่างเช่นหากเราเดินทางไปในสถานที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักลองคิดดูถ้าไม่มี GPS ช่วยในการนำทางกว่าจะถึงเป้าหมายอาจต้องใช้เวลาและหลงทางได้ Sitemap จึงเปรียบได้เหมือนกับ GPS ที่ทำหน้าที่คอยนำทางให้ Google สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้จะส่งผลดีให้กับเว็บไซต์เช่นเว็บมีการ Update ข้อมูล หรือมีการเพิ่ม Link ต่างๆ ภายในเว็บเป็นต้น เจ้าตัว Sitemap นี้จะเป็นตัวชี้นำให้กับ Google Bot แต่การทำ Sitemap นั้นจะต้องทำทุกครั้งที่มีการ Update ข้อมูลภายในเว็บด้วยโดยเฉพาะเว็บที่เขียนขึ้นมาเองจะต้องทำทุกครั้งที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ สรุปคือทุกเว็บจะต้องมี sitemap เพื่อรองรับ Google Bot ใครไม่มีก็รีบไปทำหรือหากใครมีอยู่แล้วก็ทำการ Update บ้างหากมีการปรับปรุงเว็บไซต์