รับดูแลเว็บไซต์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์

บริการ รับดูแลเว็บไซต์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เพราะเว็บไซต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนคอยดูแลเพื่อทำให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่การที่จะจ้างคนเข้ามาดูแลโดยตรงก็ํจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตามมาทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านยากที่จะตัดสินใจเพราะถ้าเป็น Web Master ที่มีความสามารถมากๆ ค่าใช้จ่ายก็มากตามไปด้วยจึงเป็นอุปสรรคในการที่จะทำเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักต่อกลุ่มลูกค้าหรือหวังผลทางการตลาดได้ยากสุดท้ายก็อาจจะจัดทำเว็บไซต์กันมาเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือตอนจัดทำครั้งแรกแล้วก็ปล่อยทิ้งกันแบบยาวๆ ไปเลย

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจัดทำเว็บไซต์สิ่งที่ต้องคิดก่อนการจัดทำนั่นก็คือการบริหารจัดการตลอดจนแนวทางในอนาคตที่จะต้องดำเนินการได้ Web Master หรือคนดูแลเว็บไซต์เก่งๆ จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านไม่ใช่เพียงแค่คนเขียนเว็บเป็นเท่านั้นเนื่องจากเว็บไซต์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มากมายหากมองในเชิงการตลาด และสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีใครที่จัดทำเว็บไซต์มาเพื่อเอาไว้ใช้เองดูเอง ทุกคนหวังผลทางการตลาดทั้งสิ้น

HOME

การทำ SEO เพื่อมุ่งเน้นในด้าน การทำตลาดออนไลน์ ถือเป็นเรื่องสำคัญในปัจุบันโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อมีเว็บไซต์แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการตลาด จะสังเกตุได้ว่าเว็บไซต์ใดก็ตามที่ทำมาแล้วไม่มีการส่งเสริมหรือนำไปเผยแพร่เว็บไซต์นั้นจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย บางทีการทำตลาดออนไลน์อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนแต่หากผลที่ได้รับมามันคุ้มค่แก่การลงทุนคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรมาก thai-concept.com เป็นทางเลือกในการรับทำ SEO หรือ การตลาดออนไลน์ แบบที่คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ตามที่ท่านกำหนดโดยมีการวัดผลจากคนที่เข้าชมเว็บไซต์หรือมีจำนวน Page View เพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นบันใดทำให้ท่านควบคุมค่าใข้จ่ายได้โดยมีตัว ชี้วัด หรือ KPI ในการตัดสินใจในการให้บริการ

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีเยอะมากทั้ง Facebook, Line, Twitter, Instagram และอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารได้รวดเร็วก็จริงแต่มันต้องมาพร้อมกับความมานะพากเพียรของตัวเอง อีกทั้งช่องทางเหล่านั้นยังถูกจำกัดสิทธิในการใช้งานอีกทำให้การทำตลาดออนไลน์เกิดความไม่คล่องตัวและหากมองไปให้ลึกท่านจะเห็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างไม่มีวันสิ้นสุด