รับเขียนเว็บไซต์เพื่อรองรับการตลาดออนไลน์

การเขียนเว็บไซต์ หรือ การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการตลาดออนไลน์ไม่ได้หมายความเพียงแค่จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็จบกันไป ซึ่งกรณีแบบนี้มีเยอะมากสุดท้ายก็ไปไม่รอดและล้มหายตายจากกันไปในที่สุดเพราะฉะนั้นการจัดทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์จะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงาน และต้องสอดคล้องกับทีมการขายขององค์กรนั้นๆ ด้วยจึงจะเกิดผล ตลอดจนผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถเดินไปพร้อมๆ กันได้ถ้าจะทำกันจริงจัง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มาง่ายๆ และอาจต้องใช้เงินในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต้องมีการวัดผลการดำเนินงานว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันที่เมื่อเริ่มทำการตลาดออนไลน์

เว็บไซต์เป็นกระบวนการเริ่มต้นเท่านั้นหากมองกันในมุมกว้างๆ ถือเป็นกระบวนการเริ่มต้นถึงแม้จะเป็นเครื่องมือในอีกรูปแบบหนึ่งในการทำการตลาดออนลไน์ที่สำคัญก็ตาม เพราะการมีเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ได้หมดว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือทุกองค์กรต้องมีถึงแม้จะยังไม่ได้ดำเนินการด้านการตลาดออนลไน์อย่างจริงจังก็ตามหากท่านใดสนใจต้องการ จัดทำเว็บไซต์ หรือ พัฒนาเว็บไซต์ ยินดีให้คำแนะนำฟรีและหากสนใจให้เป็นผู้ดูแลสามารถติดต่อได้รับจำนวนจำกัด

SERVICES

รับทำ SEO เพื่อมุ้งเน้นการตลาดออนไลน์ โดยเพิ่มยอดคนเข้าชมเว็บไซต์ให้มีจำนวนมากขึ้นโดยคิดค่าบริการตามขั้นบรรได การเพิ่มคนเข้าชมเว็บจะสามารถทำให้ท่านมีโอกาสในการขายสินค้าหรือการบริการได้มากขึ้น โดยอาศัยช่องทางในการนำเสนอข้อมูลการบริการผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนของค่าบริการจะคิดไปตามลำดับของขั้นบรรไดตามที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ซึ่งจะใช้ตัวชี้วัดของ Google Analytics เป็นตัววัดผลการให้บริการไม่มีการเก็บเงินล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้นแต่ต้องมีข้อตกลงร่วมกันก่อนจึงจะสามารถดำเนินการให้ได้ โดยจะจัดทำเอกสารใบเสนอราคาหรือข้อตกลงไปให้สำหรับท่านใดที่สนใจในการบริการนี้

การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจภายในองค์กร ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องมีเว็บไซต์ในการนำเสนอข้อมูลการบริการด้วยกันทั้งสิ้น และหากองค์กรใดที่ยังไม่มีก็ควรเร่งรีบดำเนินการเพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้มาเร็วมากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ช่องทางในการสื่อสาร ณ ปัจจุบันจะมีจำนวนมากก็ตามแต่เว็บไซต์ก็ยังถือเป็นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันต่อเทคโนโลยีถือเป็นเรื่องสำคัญต่อองค์กร การเขียนเว็บหรือการพัฒนาเว็บไซต์ก็เป็นการบริการส่วนหนึ่งของเราเช่นกันหากท่านต้องการที่จะจัดทำเว็บไซต์หรือพัฒนาเว็บเก่าสามารถติดต่อ thai-concept.com ได้ส่วนราคาหรือค่าบริการจะคิดตามที่ท่านสามารถจ่ายได้อย่างสบายใจ

สนใจขอใบเสนอราคาที่นี่