การตลาดออนไลน์ (Marketing 4.0) ในปี 2018

การตลาดออนไลน์ (Marketing 4.0) ในปี 2017-2018 ถือเป็นปีแห่งการค้าที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและสร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วเราคงเคยได้ยินก้นมาบ่อยในเรื่องของ Marketing 4.0 ซึ่งหลักๆ แล้ว การตลาดออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของ Marketing 4.0 และมีความเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ไม่ว่าจะเป็น Website หรือ Social Media ต่างๆ ที่มีให้บริการถือเป็นระบบฐานข้อมูลที่เป็นสารสนเทศที่ดีที่สุดโดยได้รวบรวมบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไว้ให้ในที่ๆ เดียว จึงทำให้การทำการตลาดออนไลน์สามารถทำได้ง่าย และที่ดียิ่งไปกว่านั้นยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ช่องทางที่ได้รับความนิยมากสุดในการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันที่นิยมใช้มากสุดถึงแม้ช่องทางต่างๆ จะต้องใช้เงินในการลงทุนก็ตามจะขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้เพื่อชี้นำให้เข้าใจพอสังเขป

  • Facebook : เฟสบุ๊คถือเป็นฐานลูกค้าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจึงเป็นที่นิยมที่จะทำตลาดออนไลน์โดยการนำเอาข้อมูลมาเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้รับทราบและช่องทางนี้ก็ยังสามารถเผยแพร่ได้ทั้ง รูปภาพ, วีดีโอ, เนื้อหา, ตลอดจนการถ่ายทอดสด Facebook จึงเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
  • Adwords : ถือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันแต่การทำ AdWords จำเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นฐานในการจัดทำเพราะ Adwords จะส่งคนเข้ามาที่เว็บไซต์
  • Line : ไลน์ถือเป็นข่องทางที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งช่องทางเช่นกันเพราะไลน์ก็ได้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนไทยไลน์จึงเป็นเป้าหมายของการทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเช่นกัน

ทั้ง 3 รูปแบบของช่องทางในการทำตลาดออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในยุคของการตลาด 4.0 โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจแต่ทั้ง 3 รายการที่เสนอไปนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องใช้เงินในการลงทุนแทบทั้งสิ้นหากต้องการผลที่รวดเร็ว

ตลาดออนไลน์หนทางเดียวที่จะเพิ่มยอดขาย

การตลาดออนไลน์ เป็นหนทางเดียวที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาแพง เพราะช่องทางการตลาดออนไลน์มีทางเลือกให้ท่านจ่ายได้แบบสบายๆ ตามกำลังของแต่ละองค์กร ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  ทำให้ท่านสามารถควบคุมการจ่ายโฆษณาได้อย่างคุ้มค่าและตรงตามความต้องการ ช่องทางการทำตลาดมีหลากหลายโดยเฉพาะ Google แล้วถือเป็นอันดับต้นๆ ของการให้บริการงานด้านการตลาดออนไลน์ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทุกท่านจะประสบผลสำเร็จดังหวังไว้ได้เพราะทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง