สินค้าแนะนำต่างๆ ที่นำมาแสดงในเว็บไซต์เป็นสินค้าที่เราหามาให้บริการและมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสินค้าแต่ละชนิดทางเว็บไซต์มิได้เป็นผู้ผลิตเอง เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายหรือหยิบเอามาวางไว้เท่านั้น