gallery wordpress plugin

 

WordPress ถือเป็น Opensource ที่น่าใข้อีกตัวหนึ่งโดยมี Developer หรือ Programmer หลายๆ คนให้ความสนใจนำไปพัฒนาหรือติดตั้งใช้งานให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากเนื่องจาก WordPress เป็นระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายมี Module หรือ Plugin ให้ใช้เป็นจำนวนมาก ตลอดจนการใช้งานง่ายจึงทำให้ WordPress ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน Themes WordPress ที่เราได้ทำการพัฒนามานั้นได้รับการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้จริงและไม่มีลิขสิทธิทางด้านการค้าใดๆ เพราะฉะนั้นท่านสามารถนำ Themes WordPress ไปใช้งานได้อย่างสบายใจ

WORDPRESS FOR PRICING

  • โดเมนเนม (.com, .net ) 1 ชื่อ
  • พื้นที่ฝากเว็บ
  • ระบบเว็บ 1 หรือ 2 ภาษา
  • รองรับการใช้งาน Mobile / Desktop
  • Slider Show หน้าเว็บ
  • e-commerce ช็อปปิ้งออนไลน์
  • Photo Gallery
  • ดูและตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • สอนใช้งานฟรี ( Team weaver )
  • อื่นๆ

ราคา 6500 บาท ต่อ ปี