การจัดทำ SEO สำหรับเว็บไซต์นั้นวิธีการมีเยอะมากแต่มีจำนวนน้อยคนที่จะคอยติดตามข้อมูลหรือข่าวสารการ Update ระบบของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะมือสมัครเล่นหรือผู้ที่เพิ่งเขามาลองทำ SEO กันก็ตาม จริงๆ แล้วการทำ SEO น้ั้นมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพียงเราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ก็พอ แต่สำหรับผู้ที่ทำ SEO อาชีพ คนกลุ่มนี้จะคอยติดตามข่าวสารของผู้ให้บริการว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อปรับตาม Concept เนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านี้มันมีเผยแพร่กันน้อยทางผู้จัดทำก็จะพยามหาข่าวมาให้อ่านกันเพื่อให้ทุกๆ คนได้ปรับ Content ให้ทันต่อเหตุการณ์ เนื้อหาที่จะนำมาเผยแพร่นั้นส่วนใหญ่จะได้มากจาต่างประเทศซึ่งต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้จัดทำก็จะทำการแปลบทความมาให้พออ่านได้หากแปลมาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยต้นฉบับด้วยละกัน