การให้บริการของเราเป็นการพัฒนางานด้านเว็บไซต์เพื่อการตลาดออนไลน์โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการคือ “เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้ได้จำนวนที่มากขึ้น” หรือเรียกโดยรวมคือการ รับทำ SEO นั่นเอง ทุกวันนี้มีเว็บไซต์อยู่เป็นจะนวนมากที่เปิดขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการพัฒนาหรือทำการตลาดทำให้เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร จะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจในการบริหารจัดการงานด้านเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อเราได้เพื่อทำหน้านี้ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานด้านนี้มานานจึงมีความมั้น่ใจว่าจะสามารถบริการจัดการงานด้านเว็บไซต์ให้กับท่านได้อย่างมืออาชีพ ถึงแม้ thai-concept.com จะเป็นเพียงธุรกิจส่วนตัว แต่เราก็ยินดีให้บริการตามกำลังของเราอย่างเต็มที่ เราไม่มีนโยบายใดที่จะไปเรียกเก็บเงินหรือค่าบริการก่อนทำงาน สิ่งนี้น่าจะทำให้ท่านสามารถไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งเพราะการทำงานของเราใช้ผลงานในการพิสุจน์ความสำเร็จตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ   เพราะฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง เว็บไซต์ถือเป็นฐานหลักในการพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรหากท่านรู้จักใช้มันอย่างถูกต้องมันจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างไม่มีวันสิ้นสุด