Pirate เป็นมือปราบจอมโหด หรือ Algorithm ที่ถูกสร้างมาเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ที่ชอบ Copy ของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเรียกกันคือการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนั่นเอง ลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างก็เช่น ภาพ, เนื้อหา, วีดีโอ, เพลง ต่างๆ ที่เป็นสื่อดิจิตอล เพราะฉะนั้นการที่จะเขียนอะไรหรือโพสต์อะไรควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนว่าไปซ้ำกับของใครบ้างหรือไม่ โจรสลัดมีหน้าที่ตรวจสอบไม่เคยหลับเคยนอนและเมื่อพบผู้กระทำผิดจะทำการลดอันดับทันทีและนั่นคือหน้าที่ของ Pirate หรือ โจรสลัด ของ Google ที่สร้างขึ้นมา จะเห็นได้ว่าการทำ SEO นั้นไม่ง่ายเลยกว่าจะสามารถอยู่ในอันดับที่ดีได้ วิธีการหลีกเลี่ยง

คำว่า copy กับ development มีความต่างกันอยู่มากเพราะฉะนั้นจะเขียนอะไรหรือจะโพสต์ข้อความใดๆ ลงบนเว็บไซต์ควรที่จะตรวจสอบก่อนให้แน่ชัดเพื่อหลีกเลี่ยงการจากการตรวจสอบของโจรสลัดของ Google ได้

  • Copy Paste คัดลอกมาแล้ววางเลยโดยไม่มีการปรับแต่ง
  • Copy Development คัดลอกมาแล้วทำการพัฒนาให้ดีกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะทำการ Copy แล้วมา Development ได้