บริการรับดูแลเว็บไซต์ ( Web Master ) ให้กับองค์กรที่ขาดผู้ดูแลหรือยังจัดสรรงบประมาณไม่ได้ที่จะต้ดสินใจจ้างบุคคลากรมาทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของตน เพราะการที่จะจ้างบุคคลากรด้านนี้มาประจำตำแหน่งนั้นแน่นอนจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและแน่นอนที่สุดค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นเบาๆ ก็คงจะ 20,000 ขึ้นไปต่อเดือน หากเป็นผู้มีประสบการณ์ค่าใข้จ่ายก็จะมากไปตามลำดับ บริษัทขนาดเล็กที่มีกำลังจ้างน้อยก็อาจจะไม่มีบุคคลากรด้านนี้ไปประจำตำแหน่งเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องทำให้ขาดโอกาสในการทำการตลาดออนไลน์หรือไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้่นเอง

การรับดูแลเว็บไซต์ที่ให้บริการนี้จะครอบคลุมทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ซึ่งเราจะเข้าไปดูแลให้ทั้งหมดทั้ง การพัฒนาเว็บ, การ Update ข้อมูลเว็บ, การทำ SEO และ การเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด สิ่งเหล่านี้เป็นการให้บริการของเราในการ รับดูแลเว็บไซต์ให้กับองค์กร เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้่ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่ยังขาดบุคคลากร Web Master ที่จะคอยดูแลเว็บไซต์ให้

รับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อคลิ๊กเลย