บริหารงานด้าน IT

ระบบ Help Desk

ระบบ Help Desk มีไม่มากนักที่ใช้งานกันในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ทั้งนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงแพงมาก ส่วนที่ฟรีและระบบค่อนข้างได้มาตรฐานเห็นจะมีอยู่ 2 ตัว คือ iTop กับ osTicket สำหรับ iTop จะใช้งานยากหน่อยระบบค่อนข้างใหญ่และนำมาพัฒนาต่อยอดยากมาก คำว่ามาตรฐานนั้นหมายถึงมาตราฐานของ Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ซึึ่งเป็นการให้บริการงานด้าน IT นั่นเอง เนื่องจาก iTop พัฒนายากผมเลยลองหยิบเอา osTicket มาทำดูอันนี้พอเล่นได้และก็มีคนเอาไปพัฒนาต่อยอดกันมากมีหลายประเทศที่นำไปพัฒนาแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยเห็นอาจเป็นเพราะคนไทยมีเงินเลยซื้อของแพงมาใช้ได้ แรงจูงใจที่ผมได้ทำการพัฒนาระบบ Helpdesk ของ osTicket มานี้ก็เพื่อตัวเองไม่ได้คิดว่าจะทำมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเนื่องจากขณะที่ทำการพัฒนาอยู่นั้นตัวเองเรียน ปริญญาโท คณะวิทยาการเทคโนโลยีสาสนเทศ สาขา IT Managment อยู่พอดีและทำ IS เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้ ITIL Version 3 จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาระบบ Helpdesk มาทดลองและทำการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ ITIL ที่ทำเป็น Project ในการจบการศึกษาระดับปริญญาโท หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่หรือข้อมูลในเว็บนี้

FRONT END DEVELOPMENT

ระบบ HelpDesk เป็น Opensouse ไม่สามารถที่จะจำหน่ายหรือขายได้จึงไม่มีค่าลิขสิทธิในการใช้งานทุกท่านสามารถเข้าไปทำการ Donwload มาติดตั้งใช้งานกันได้ฟรี แต่หากท่านใดต้องการที่จะใช้ตัวที่ผมได้นำมาทำการพัฒนานี้ให้เสนอราคามาตามกำลังของท่านเพราะผมไม่ได้้ตั้งราคาขายไว้

FRONT END DEMO   BACK END DEMO
User : samredhost
Pass : 123456