การเขียนเว็บไซต์ หรือ การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการตลาดออนไลน์ไม่ได้หมายความเพียงแค่จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็จบกันไป ซึ่งกรณีแบบนี้มีเยอะมากสุดท้ายก็ไปไม่รอดและล้มหายตายจากกันไปในที่สุดเพราะฉะนั้นการจัดทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์จะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงาน และต้องสอดคล้องกับทีมการขายขององค์กรนั้นๆ ด้วยจึงจะเกิดผล ตลอดจนผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถเดินไปพร้อมๆ กันได้ถ้าจะทำกันจริงจัง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มาง่ายๆ และอาจต้องใช้เงินในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต้องมีการวัดผลการดำเนินงานว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันที่เมื่อเริ่มทำการตลาดออนไลน์

เว็บไซต์เป็นกระบวนการเริ่มต้นเท่านั้นหากมองกันในมุมกว้างๆ ถือเป็นกระบวนการเริ่มต้นถึงแม้จะเป็นเครื่องมือในอีกรูปแบบหนึ่งในการทำการตลาดออนลไน์ที่สำคัญก็ตาม เพราะการมีเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ได้หมดว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือทุกองค์กรต้องมีถึงแม้จะยังไม่ได้ดำเนินการด้านการตลาดออนลไน์อย่างจริงจังก็ตามหากท่านใดสนใจต้องการ จัดทำเว็บไซต์ หรือ พัฒนาเว็บไซต์ ยินดีให้คำแนะนำฟรีและหากสนใจให้เป็นผู้ดูแลสามารถติดต่อได้รับจำนวนจำกัด