บริการ รับดูแลเว็บไซต์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เพราะเว็บไซต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนคอยดูแลเพื่อทำให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่การที่จะจ้างคนเข้ามาดูแลโดยตรงก็ํจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตามมาทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านยากที่จะตัดสินใจเพราะถ้าเป็น Web Master ที่มีความสามารถมากๆ ค่าใช้จ่ายก็มากตามไปด้วยจึงเป็นอุปสรรคในการที่จะทำเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักต่อกลุ่มลูกค้าหรือหวังผลทางการตลาดได้ยากสุดท้ายก็อาจจะจัดทำเว็บไซต์กันมาเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือตอนจัดทำครั้งแรกแล้วก็ปล่อยทิ้งกันแบบยาวๆ ไปเลย

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจัดทำเว็บไซต์สิ่งที่ต้องคิดก่อนการจัดทำนั่นก็คือการบริหารจัดการตลอดจนแนวทางในอนาคตที่จะต้องดำเนินการได้ Web Master หรือคนดูแลเว็บไซต์เก่งๆ จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านไม่ใช่เพียงแค่คนเขียนเว็บเป็นเท่านั้นเนื่องจากเว็บไซต์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มากมายหากมองในเชิงการตลาด และสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีใครที่จัดทำเว็บไซต์มาเพื่อเอาไว้ใช้เองดูเอง ทุกคนหวังผลทางการตลาดทั้งสิ้น