รับทำ SEO เพื่อมุ้งเน้นการตลาดออนไลน์ โดยเพิ่มยอดคนเข้าชมเว็บไซต์ให้มีจำนวนมากขึ้นโดยคิดค่าบริการตามขั้นบรรได การเพิ่มคนเข้าชมเว็บจะสามารถทำให้ท่านมีโอกาสในการขายสินค้าหรือการบริการได้มากขึ้น โดยอาศัยช่องทางในการนำเสนอข้อมูลการบริการผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนของค่าบริการจะคิดไปตามลำดับของขั้นบรรไดตามที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ซึ่งจะใช้ตัวชี้วัดของ Google Analytics เป็นตัววัดผลการให้บริการไม่มีการเก็บเงินล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้นแต่ต้องมีข้อตกลงร่วมกันก่อนจึงจะสามารถดำเนินการให้ได้ โดยจะจัดทำเอกสารใบเสนอราคาหรือข้อตกลงไปให้สำหรับท่านใดที่สนใจในการบริการนี้

การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจภายในองค์กร ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องมีเว็บไซต์ในการนำเสนอข้อมูลการบริการด้วยกันทั้งสิ้น และหากองค์กรใดที่ยังไม่มีก็ควรเร่งรีบดำเนินการเพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้มาเร็วมากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ช่องทางในการสื่อสาร ณ ปัจจุบันจะมีจำนวนมากก็ตามแต่เว็บไซต์ก็ยังถือเป็นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันต่อเทคโนโลยีถือเป็นเรื่องสำคัญต่อองค์กร การเขียนเว็บหรือการพัฒนาเว็บไซต์ก็เป็นการบริการส่วนหนึ่งของเราเช่นกันหากท่านต้องการที่จะจัดทำเว็บไซต์หรือพัฒนาเว็บเก่าสามารถติดต่อ thai-concept.com ได้ส่วนราคาหรือค่าบริการจะคิดตามที่ท่านสามารถจ่ายได้อย่างสบายใจ

สนใจขอใบเสนอราคาที่นี่