การตลาดออนไลน์ เป็นหนทางเดียวที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาแพง เพราะช่องทางการตลาดออนไลน์มีทางเลือกให้ท่านจ่ายได้แบบสบายๆ ตามกำลังของแต่ละองค์กร ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  ทำให้ท่านสามารถควบคุมการจ่ายโฆษณาได้อย่างคุ้มค่าและตรงตามความต้องการ ช่องทางการทำตลาดมีหลากหลายโดยเฉพาะ Google แล้วถือเป็นอันดับต้นๆ ของการให้บริการงานด้านการตลาดออนไลน์ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทุกท่านจะประสบผลสำเร็จดังหวังไว้ได้เพราะทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง